onderpresteren.nl

Onderpresteren op de basisschool


Op de basisschool bestaat onderpresteren in feite nog niet. Dat wil zeggen: zolang er sprake is van externe oorzaken die maken dat een kind niet tot goede resultaten kan komen, is het voorbarig om dit woord in de mond te nemen. Er zijn nogal wat factoren die bepalen of een kind tot leren komt of niet. Leerkrachten en ouders hebben de taak om deze te ontdekken en zonodig aan te pakken. Zodat het kind weer kan doen waarvoor het in de wieg is gelegd: leren.

Met de testjes op deze site kun je als ouder je kind testen en als leerkracht je leerling. Mocht je er veel in herkennen, dan is het misschien goed om met elkaar in gesprek te gaan en te kijken of het gedrag van het kind thuis en op school consistent is. Is dat het geval, dan kunnen jullie samen op zoek naar de oorzaak van het gedrag. De testjes zijn gebaseerd op de signaleringslijst uit het boek ‘Onderpresteren op de basisschool’ (hier te bestellen). De lijst is ook te downloaden onder documenten, zodat je hem op papier kunt invullen als je dat wilt.

Valid XHTML 1.0 Strict