onderpresteren.nl

Boek: Onderpresteren op de basisschool

Veel kinderen komen op de basisschool niet uit de verf. Volgens de Onderwijsraad presteert een zevende van de leerlingen onder zijn of haar niveau. Onderpresteren staat dan ook volop in de belangstelling. Een lezing over het onderwerp kan rekenen op massale inschrijving en het woord maakt in ieder gezelschap een levendige discussie los.

Niet alleen hoogbegaafde kinderen, maar ook leerlingen van gemiddelde intelligentie kunnen om allerlei redenen ontmoedigd raken en afhaken. Als het leren langere tijd stagneert, kan een taai gedragspatroon de kop opsteken. Gedrag dat de schoolloopbaan en het zelfvertrouwen van het kind beschadigt. Gelukkig is hier op de basisschool al veel tegen te ondernemen.

Onderpresteren op de basisschool is een toegankelijk boek dat leerkrachten en ouders inspireert en ondersteunt bij het begeleiden van het leerproces. Met behulp van het model van de Leercirkel kun je werkhoudingsproblemen signaleren en onderpresteren voorkomen: je ziet waar het leren vastloopt en hoe je er weer een positieve draai aan kunt geven.

Saskia Bruyn is schrijver, illustrator en psycholoog in opleiding. Zij raakte door haar zoon geïnteresseerd in het verschijnsel onderpresteren. In haar eerste boek over dit onderwerp (zie het sitegedeelte over de middelbare school) adviseerde zij ouders van middelbare scholieren over de omgang met onderpresterende kinderen. In dit tweede boek behandelt zij de basisschoolperiode, waarin vaak de kiem voor onderpresteergedrag wordt gelegd. Intussen studeert zij verder om door wetenschappelijk onderzoek de dynamiek van dit fenomeen te kunnen ontsluieren en doorbreken.

Klik hier om het boek te bestellen

Valid XHTML 1.0 Strict Copyright 2015 Onderpresteren.nl