onderpresteren.nl

Wat is onderpresteren?

Onderpresteren betekent kortweg: structureel minder presteren dan waartoe je in staat bent. Om te kunnen vastellen of er sprake is van onderpresteren, moet dus eerst duidelijk zijn wat het potentiële niveau is. Dat is bij basisschoolleerlingen niet altijd zo eenvoudig te bepalen.

Als het niveau vaststaat en de prestaties van het kind blijven daarbij achter, kunnen er externe oorzaken in het spel zijn. Misschien is het kind net verhuisd, of zijn er problemen in het gezin. Ook de relatie met de leerkracht kan verstoord zijn, of het kind lijdt aan faalangst. Het kan ook zijn dat het op school aangeboden materiaal niet aansluit bij het niveau of de leerstijl van de leerling. In deze gevallen is het niet realistisch om te stellen dat het kind onderpresteert.

Soms trekken de prestaties vanzelf weer bij als een heftige periode achter de rug is. Of er is wat extra ondersteuning en aandacht nodig. Pas als alle obstakels uit de weg zijn geruimd en het kind leert nog steeds niet, kunnen we met recht zeggen dat het onderpresteert. Dan zijn de motivatie en werkhouding van het kind aangetast. Het herstel hiervan is een lange weg. Gelukkig is het zeldzaam dat we dit op de basisschool al tegenkomen.

Valid XHTML 1.0 Strict