onderpresteren.nl

Signaleer onderpresteren thuis

Met deze test kun je als ouder kijken of je kind thuis gedrag vertoont dat doet denken aan onderpresteren. Maak je je zorgen over dit gedrag, bespreek het dan eens met de leerkracht. Misschien zijn er ook op school problemen en is het zinvol om samen te zoeken naar oorzaken en oplossingen.

Deze test is gemaakt op basis van de signaleringslijst uit het boek 'Onderpresteren op de basisschool'. De lijst is ook op deze website te downloaden.
Valid XHTML 1.0 Strict