onderpresteren.nl


Wat is onderpresteren?

Onderpresteren betekent: structureel minder presteren dan waartoe je in staat bent. Om te kunnen vastellen of sprake is van onderpresteren, moet dus eerst duidelijk zijn wat het potentiële niveau is.

Er zijn twee varianten: absoluut en relatief onderpresteren. We spreken van absoluut onderpresteren als een kind presteert op het laagste niveau binnen zijn/haar klas of leeftijdsgroep. Van relatief onderpresteren is sprake als een kind schoolresultaten vertoont die achterblijven bij het niveau dat het kind gezien zijn/haar capaciteiten zou moeten kunnen halen. De resultaten kunnen nog steeds goed zijn, maar het kind kan beter. Mettertijd kan het afglijden naar absoluut onderpresteren.

Sommige onderpresteerders van beide typen vallen op door storend gedrag in de klas. Het gedrag roept straf op en leidt de aandacht af van de onderliggende problematiek. Hulp blijft dan ook uit. Andere onderpresteerders brengen hun tijd door met dagdromen of andere onopvallende bezigheden. Zij blijven onopgemerkt en lopen ergens in hun leven vast.

Valid XHTML 1.0 Strict