onderpresteren.nl

Onderpresteren op de middelbare school


Elke avond doodmoe zijn als je kind naar bed gaat. Samen aan het huiswerk zitten en tegen etenstijd nog niet klaar zijn. Cijfers die vanaf de tweede klas steeds lager worden. Het gevoel hebben dat je je kind vooruit moet slepen. Een puber die in plaats van volwassener wel steeds kinderlijker lijkt te worden.

Herkenbaar? Dan zit je mogelijk met je kind in een onderpresteerpatroon. Het gedrag van je kind kun jij niet veranderen, maar jouw aandeel wel.

Op deze site vind je algemene informatie en aanknopingspunten. Met de interactieve tests kun je een idee krijgen van waar je kind staat, en wat voor soort ouder jij bent. Voor verdieping en oplossingen verwijzen we graag naar het boek Onderpresteren - help je kind door de middelbare school zonder duwen en trekken. Wil je zelf iets doen om je kind te helpen, dan kun je met dit boek aan de slag gaan.

Bestellen kan via de contactpagina.

Valid XHTML 1.0 Strict